Reklamační řád pro spotřebitele

Reklamační řád pro spotřebitele

Reklamační řád pro spotřebitele společnosti MOL Česká republika, s.r.o., se sídlem Purkyňova 2121/3, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 494 50 301, DIČ: CZ49450301, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 96735 (dále jen Prodávající). Tento reklamační řád se vztahuje na zboží (dále jen Zboží) a služby (dále jen Služby) zakoupené zákazníkem, který je spotřebitelem ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Kupující), od Prodávajícího. Při uplatnění práv z vadného plnění Zboží a Služeb (dále jen Reklamace) postupuje Kupující v souladu s tímto reklamačním řádem. Záležitosti tímto reklamačním řádem neupravené se řídí právním řádem České republiky.

Reklamační řád pro spotřebitele si můžete stáhnout zde.