I my respektujeme Vaše soukromí (GDPR)

I my respektujeme Vaše soukromí (GDPR)
Vážený zákazníku,
dne 25. května 2018 vstoupilo v účinnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (tzv. GDPR).GDPR vzniklo se záměrem lépe chránit soukromí fyzických osob.

Osobní údaje zákazníků zpracováváme i v rámci našich marketingových aktivit. Plně přitom respektujeme Vaše práva a k plnění svých povinností přistupujeme maximálně zodpovědně. Společnost MOL pravidelně kontroluje soulad svých postupů s platnými právními předpisy a přistupuje odpovědně k plnění těchto povinností.

Aktualizovaná pravidla MOL zákaznického programu najdete zde, současně jsme pro Vás připravili Informaci o zpracování osobních údajů.

Informace a nová pravidla zlepšují Vaše postavení a ochranu. Samozřejmě, pokud nebudete souhlasit se zněním našich aktuálních pravidel a informacemi, máte vždy možnost svoje členství v zákaznickém programu ukončit v souladu s postupem popsaným v pravidlech.

S přáním krásného dne

Váš tým MOL zákaznického programu